کرم دور چشم سه کاره ولفرا با توجه به کمپلکس انحصارى خود، برطرف کننده تیرگى زیر چشم، پف و چروك است. استفاده از تکنولوژى مایکرودفیوژن در این محصول، جذب ترکیبات آن را به شکل چشم گیرى بالا برده و بعد از ۲۸ روز نتایج آن به خوبى قابل رویت خواهد بود.
تکنولوژى مایکرودفیوژن اجزاى لایه لایه اى متشکل از ذرات محلول در آب و چربى دارد که با نفوذ در عمق پوست به تدریج آزاد مى شوند.