کرم ضدآفتاب فاقد چربى رنگى ولفرا با رنگ تیره عرضه گردیده است. این محصول با بافت بسـیار سـبکى که دارد، براى افرادى که پوست چرب و مختلط دارند مى تواند پیشنهاد مناسبى باشد. افراد داراى پوست حساس نیز مى توانند آسوده خاطر ازاین محصول استفاده کنند.