کرم ضدآفتاب فاقد چربى ولفرا حداکثر حفاظت در برابر آفتاب را براى شما به ارمغان مى آورد. این محصول با توجه به دارا بودن ترکیبات جاذب چربى براى ورزشکاران مناسب مى باشد که خاصیت ضد آب و ضد تعریق آن، حس یک ورزش کردن مطلوب را فراهم مى کند.