ضدآفتاب هاى رنگى پوست خشک و نرمال ولفرا، بسیار سبک بوده و با استفاده از بهترین ترکیبات و فیلترهاى موجود، حداکثر حفاظت را در برابر آفتاب و عوامل آسیب رسان محیطى دارا مى باشد. رنگ این محصول از دوام بالایى برخوردار است و در عین حال افرادى که پوست حساس دارند، به راحتى مى توانند از این محصول استفاده کنند.