کرم ضد جوش ولفرا براى پوستهاى چرب تولید شده و هدف آن بهبود عواملى است که سبب ایجاد جوشهاى پوستى مى شوند. لذا این محصولات با استفاده از قویترین ترکیبات گیاهى و باکمترین آسیب به لایه هاى پوستى باعث رفع جوشها و التهابات ناشى از چربى پوست مى شود. لازم به ذکر است که این کرم آنتى باکتریال بوده و با استفاده مداوم از آن باعث پوستهریزى یا خشکى پوست نخواهد شد