کرم ضد جوش ولفرا براى پوست هاى چرب تولید شده و هدف آن بهبود عواملى است که سبب ایجاد جوش هاى پوستى مى شوند. لذا این محصولات با استفاده از قویترین ترکیبات گیاهى و باکمترین آسیب به لایه هاى پوستى باعث رفع جوش ها و التهابات ناشى از چربى پوست مى شود. لازم به ذکر است که این کرم آنتى باکتریال بوده و با استفاده مداوم از آن باعث پوسته ریزى یا خشکى پوست نخواهد شد